NOVOSTI

Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornosti

Projekt Krug sigurnosti provodi Udruženje „Djeca prva“ kao nositelj projekta u razdoblju od godine dana (01.09.2021.-31.08.2022.) u partnerstvu sa CZSS Zagreb, CZSS Dugo Selo, CZSS Karlovac i Udrugom Karika (na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije). Projekt je usmjeren jačanju otpornosti obitelji uključivanjem roditelja i djece u zajedničke aktivnosti te pružanjem usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za roditelje i obitelji u lokalnim zajednicama. Uključivanjem u navedene aktivnosti pruža se podrška obiteljima u suočavanju sa stresnim/traumatskim događajima (potres i pandemija COVID-19).

Opći cilj projekta je pridonijeti jačanju obiteljske otpornosti pružanjem podrške roditeljima pri nošenju sa izazovima roditeljstva na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, a aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su: osnaživanje suradnje i unaprjeđenje profesionalnih vještina stručnjaka, grupni rad za roditelje i djecu, savjetovanje i psihosocijalna podrška, info kutak „Obiteljski krug sigurnosti“ te horizontalne aktivnosti pripreme projekta, pripreme dokumentacije, vođenja i promocije projekta. Aktivnosti su prvenstveno namijenjene ciljanim skupinama: djeci do 18 godina, roditeljima/skrbnicima, obiteljima, stručnjacima koji rade s obiteljima. Aktivnosti grupnog rada u koje se uključuju roditelji/skrbnici i djeca te aktivnosti savjetovanja i psihosocijalne podrške obuhvaćaju teme kojima se pruža podrška roditeljstvu kao što je jačanje obiteljske otpornosti, povećanje vještina za suočavanje sa stresom, briga za djetetove psihološke potrebe, međusobno dublje upoznavanje potreba, želja, ciljeva, osobnih karakteristika te jačanje privrženosti i emocionalne veze roditelj-dijete, zatim vježbanje pozitivne komunikacije i boljeg usklađivanja odgojnih postupaka s potrebama djeteta. 

Provedbom opisanog projekta Udruženje „Djeca prva“ nastavlja raditi s djecom i obiteljima te osmišljavati i provoditi psihosocijalne i edukativne programe/projekte koji se temelje na potrebama korisnika, a koji aktivno uključuju cijelu obitelj kao i djelatnike iz drugih sustava (odgojno-obrazovni, sustav socijalne skrbi i drugi sustavi po potrebi).

 


 

Naziv projekta:  SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408)

Kratki opis projekta:

Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), zbog svojih razvojnih karakteristika, predstavljaju posebno ranjive skupine društva. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. g., zabilježeno je 6825 slučajeva povrede djetetovih prava, a broj djece čija se osobna prava krše iznosio je 8769.  S ciljem realizacije načela zaštite prava i dobrobiti djece te sprječavanja izdvajanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s PUP-om iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice u kojoj žive, potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja socijalnih usluga usmjerenih djeci i obiteljima u obiteljsko pravnoj zaštiti. Izostanak sveobuhvatne psihosocijalne potpore obiteljima u riziku predstavlja rizik za daljnju progresiju teškoća, socijalnu isključenost, a u najgorem slučaju izdvajanje djeteta iz obitelji.

Projekt uključuje kvalitetne, učinkovite i dostupne socijalne usluge za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s PUP-om i članove njihovih obitelji, te jačanje kompetencija stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljnih skupina, u pet županija na području RH. Kroz integrirani pristup u pružanju socijalnih usluga, te suradnju izvaninstitucionalnih i institucionalnih pružatelja, projekt povećava socijalnu uključenost djece i mladih, kao jedne od najranjivijih skupina u društvu, te pridonosi pomirenju poslovnog i obiteljskog života njihovih roditelja/članova obitelji.

Ciljevi projekta

 1. Povećati socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djece i mladih s problemima u ponašanju te utjecati na pomirenje poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)
 2. Ojačati kapacitete stručnjaka za unaprjeđenje usluga za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlade s problemima u ponašanju u pet županija na području Republike Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Šibensko-kninska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Voditeljica projekta: Sanja Orešković Vrbanec

Partneri na projektu:

 • Hrabri telefon, Zagreb
 • Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji „Vrtuljak“, Križevci
 • Udruga za unaprjeđenje kvalitete života „Karika“, Karlovac
 • Udruga Ardura, Šibenik
 • Mreža Udruga Zagor, Zabok
 • CZSS Zagreb
 • CZSS Križevci
 • CZSS Duga Resa
 • CZSS Šibenik

Početak provedbe: 15. svibnja 2020.

Razdoblje provedbe: 24 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 1.494.183,82 kn

Posredničko tijelo razine 1– PT1:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2 –PT2:
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt „SocNet za 5!“ (UP.02.2.2.06.0408) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljenog 23. siječnja 2018. godine.