Socijalne djelatnosti

Djelatnost socijalne pomoći i podrške: pomoć i podrška starijim osobama, pomoć i podrška mladima,pomoć i podrška obitelji.
Djelatnost socijalnih usluga: savjetovanje i pomaganje, psihosocijalna podrška, rana intervencija, smještaj, boravak, stručna pomoć i podrška, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi