1. Festival zdravlja Karlovačke županije

1. Festival zdravlja Karlovačke županije Od 06.- 08.04.2018. održan je 1. Festival zdravlja Karlovačke županije u hotelu Korana Srakovčić, Karlovac u organizaciji Uduge Karika i SIT, obrta za poslovne usluge. Na taj način obilježen je Svjetski dan zdravlja. Cilj festivala je zainteresirati građane za zdrave stilove života, povezati zdravstvene stručnjake i laike, educirati zdravstvene djelatnike […]

 2. Festival zdravlja Karlovačke županije

Kao uvertira u Festival održane su dvije zanimljive radionice u skladu sa vodećom temom „Starenje-izazovi za zdravstvo i zdravlje“. Prva je održana 20.03.2019. u Aquatici pod vodstvom grupe U3, Pub Hub-a i udruge Karika, a platforma razgovora je bila knjiga Atula Gawande „Prolaznost“. Sudionici različitih profila (profesori, liječnici, medicinske sestre, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici) raspravljali […]