PUTokaz roditeljstva

PUTokaz roditeljstva Kratki opis projekta: Uslijed nedavnih globalnih (pandemija) i nacionalnih (potresi) događaja došlo je do značajnih društvenih promjena koje zahvaćaju i područje obiteljskog funkcioniranja, kao i mentalno zdravlje djece i odraslih, što je vidljivo u rezultatima brojnih istraživanja („Nacionalno praćenje učinaka pandemije Covid-19 i potresa iz 2020. godine na organizaciju odgojno- obrazovnih procesa i […]

SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408)

SocNet Za 5! (UP.02.2.2.06.0408) Kratki opis projekta: Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeca i mladi s problemima u ponašanju (PUP), zbog svojih razvojnih karakteristika, predstavljaju posebno ranjive skupine društva. Prema statističkim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u 2018. g., zabilježeno je 6825 slučajeva povrede djetetovih prava, a broj […]

Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornosti

Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornosti Projekt Krug sigurnosti provodi Udruženje „Djeca prva“ kao nositelj projekta u razdoblju od godine dana (01.09.2021.-31.08.2022.) u partnerstvu sa CZSS Zagreb, CZSS Dugo Selo, CZSS Karlovac i Udrugom Karika (na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije). Projekt je usmjeren jačanju otpornosti obitelji uključivanjem roditelja i djece […]