Udruga Karika

Udruga Karika

 NUTRITIVNA POTPORA KOD SPECIFIČNIH PROBLEMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Produljenjem ljudskoga vijeka, iz godine u godinu, povećava se prosječna dob bolesnika kojima je potreban neki od oblika kliničke prehrane. Većina aspekata kliničke prehrane ne razlikuje se od drugih dobnih skupina. Ipak, postoje neke ključne razlike kao što su metabolički odgovor na dohranu, posebne indikacije i kontraindikacije te ishod. U osoba starije dobi malnutricija, odnosno loš nutritivni status vodi ka krhkosti i ovisnosti pacijenta te povećava rizik komorbiditeta. Teška proteinsko-energijska malnutricija postoji u 15-38% onih koji žive u domovima za starije osobe. Iz visoke stope malnutricije u gerijatrijskoj populaciji proizlazi i povećana potreba za osiguravanjem odgovarajuće nutritivne potpore kliničkom prehranom.
Predavanje je održano 22.02.2019. u suradnji sa Družionicom za osobe treće životne dobi
Karlovac. Predavač: Marija Malović, magistra kliničkog nutricionizma