Udruga Karika

Udruga Karika

ODNOS RODITELJ – DIJETE: BITI DOSTUPAN KADA JE POTREBNO

22.01.2019. održano je predavanje na navedenu temu. Predavač: Asja Dubravčić
Interakcije roditelj – dijete temelj su djetetovog cjelokupnog osobnog i društvenog razvoja. Roditelj je prvi učitelj svojeg djeteta, a dijete razvija svoje vještine kroz interakciju s roditeljima. Stvaranje sigurnog i pozitivnog odnosa s roditeljem djetetu dalje predstavlja sigurnu bazu u istraživanju svijeta, razvijanju samopouzdanja i stvaranju zdravih socijalnih odnosa.