Udruga Karika

Udruga Karika

PROJEKT „ZNAM-SIGURAN SAM“

Projekt se proveo zahvaljujući sredstvima Karlovačke županije, a cilj je jačanje roditeljskih kompetencija kroz edukativna predavanja i druženja.
Organizirana su predavanja na teme koje se odnose na sigurnost djeteta, edukacija o dojenju, zdravoj prehrani, oralnoj higijeni i razvoju djeteta.U okviru projekta su posjećene obitelji koje su imale potrebu savjetovanja medicinske sestre, nutricioniste, psihologa i tražile podršku u roditeljstvu.
Tiskana je i brošura koja obuhvaća teme iz projekta i navodi i ostale aktivnosti udruge.

Većina aktivnih udruga je orijentirana na određene bolesti, a mi se bavimo očuvanjem i unapređenjem zdravlja. Prevencija je temelj kvalitetnog života.
Kroz predavanja smo obuhvatili pojedince, udruge i ustanove koje u svom radu imaju potrebu za dobivanjem kvalitetnih sadržaja i savjetovanja.

Predavanja su održale medicinske sestre, stomatolog, magistra kliničkog nutricionizma, psiholog.